ARTĂ ÎN DIVERSITATE

   Proiectul „Artă în diversitate” este un concept inovator finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României, implementat de Asociaţia „O Şansă pentru Viitor”. Prin intermediul acestuia, ne propunem editarea şi publicare unei reviste atractive care să promoveze cultura minorităţilor naţionale din România, prin intervievarea a 38 de artişti aparţinând acestora. Astfel, revista „Artă în diversitate” vine în întâmpinarea nevoilor de stimulare a informării cetăţenilor cu privire la arta minorităţilor şi a formelor de expresie culturală a acestora. Dorim ca noutăţile cuprinse în materialul editorial pe care îl propunem să fie disemínate de un public cât mai larg şi în acest sens, revista va fi distribuită gratuit către un număr de aproximativ 4000 de beneficiari.
    Dezvoltarea revistei culturale are ca obiectiv strângerea într-un singur loc a evenimentelor cu caracter cultural organizate de minorităţile din Bucureşti şi promovarea acestora într-o manieră organizată şi captivantă. Revista va încuraja informarea cetăţenilor în legătură cu tradiţiile minorităţilor şi a formelor de exprimare ale acestora şi respectarea drepturilor minorităţilor la promovarea propriilor culturi. Dorim informarea şi conştientizarea populaţiei majoritare asupra valorilor minorităţilor şi familiarizarea acestora cu o imagine corectă asupra culturii acestor minorităţi.
    Cu ocazia lansării primului număr, ne propunem organizarea unei conferinţe mizând în cadrul proiectului pe expunerea obiceiurilor diferitelor etnii prin raportare la trecut, prezent şi viitor, ajutând astfel la constituirea unor legături între etnii şi majoritate care să evidenţieze legăturile complexe dezvoltate în timp între diferitele culturi.
    Demersul are ca scop valorificarea potenţialului artistic al minorităţilor, care în ziua de azi tinde să fie ignorat, deşi multiculturalismul este parte componentă a valorilor democratice. Mai mult, ne propunem combaterea discursului instigator la ură pe baze etnice prin intermediul implementării proiectului şi promovării valorilor artistice ale minorităţilor în rândul românilor.
    În acest sens, ne propunem contruirea unei reţele de colaborare multi-etnice din care să facă parte toate organizaţiile minorităţilor naţionale de la care proiectul „Arta în Diversitate” să-şi extragă seva şi să astfel, să pornească de la realităţile cu care se confruntă acestea şi de la dialogul pe care dorim să-l deschidem spre consolidarea democraţiei româneşti, spre promovarea culturii şi spre creşterea nivelului de integrare a tuturor cetăţenilor care trăiesc şi activează în România.

Comments are closed.

    
Proiect finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României,
în cadrul programul PA17/RO13 „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”.
www.eeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro | www.ospv.ro
Proiect implementat de Asociaţia "O Şansă pentru Viitor"